IV Квиток

Глава 1. Договір перевезення

1. Пасажирський квиток та багажна квитанція є підтвердженням укладення договору про перевезення та відображають його умови. Відсутність, помилковість в оформленні або втрата квитка та багажної квитанції не впливають на дійсність договору перевезення.

2. Квиток надає право пасажиру на переліт відповідним рейсом (рейсами) і зобов’язує перевізника здійснити відповідне перевезення пасажира та його багажу, а також надати інші послуги, пов’язані з перевезенням, згідно з умовами договору перевезення, крім випадків, визначених у пункті 4 цієї глави.

3. Умови договору перевезення, що додаються до квитка, не повинні суперечити Монреальській конвенції, Повітряному кодексу України та цим Правилам.

4. Особа не має права на переліт рейсом, а ТОВ «ЯнЕір» ЛТД або особа, уповноважена ТОВ «ЯнЕір» ЛТД, має право визнати квиток недійсним, якщо: – особа пред’явить пошкоджений квиток або квиток, до якого було внесено зміни не ТОВ «ЯнЕір» ЛТД або його уповноваженим агентом з продажу;
– встановлено, що квиток придбано за фальшивою/краденою або недійсною платіжною карткою (кредитною карткою);
– особа не пред’явить квиток, який містить польотний купон на відповідний рейс, усі інші невикористані польотні купони, а також пасажирський купон;
– особа не сплатить відповідний тариф за перевезення або не укладе угоду з ТОВ «ЯнЕір» ЛТД на відстрочення терміну оплати за таке перевезення;
– квиток був заявлений як втрачений.

5. Квиток видається пасажирові на руки (якщо квиток електронний, то видається квитанція електронного квитка) після оплати відповідного тарифу, аеропортових зборів (такс) та зборів (такс) ТОВ «ЯнЕір» ЛТД. Видача квитка, придбаного за готівковим або безготівковим розрахунком зі знижкою здійснюється тільки після виконання всіх необхідних адміністративних формальностей та вимог (детальну інформацію можна дізнатися у ТОВ «ЯнЕір» ЛТД або у особи, уповноваженої ТОВ «ЯнЕір» ЛТД).

6. Квитки, що визнані недійсними з вини ТОВ «ЯнЕір» ЛТД, за потреби пасажира в перевезенні підлягають переоформленню. Квитки, визнані недійсними з причини, яка не залежить від ТОВ «ЯнЕір» ЛТД, підлягають вилученню без переоформлення. У всіх випадках ТОВ «ЯнЕір» ЛТД або особою, що представляє його інтереси, складається акт, копія якого надається пасажиру.

7. Особа, яка виявлена на борту повітряного судна без квитка або з квитком, який перевізник визнав недійсним, підлягає висадці з літака.

8. Про виявлення на борту пасажирів без квитків складається відповідний акт та повідомляється підрозділ уповноваженого органу з питань цивільної авіації, до компетенції якого належить здійснення контролю за забезпеченням авіаційної безпеки.

9. Пасажир зобов’язаний зберігати квиток та інші перевізні документи до закінчення перевезення, а у разі виникнення у нього претензії – до часу її вирішення. Квиток та інші перевізні документи, що видаються пасажиру, повинні бути пред’явлені на першу вимогу уповноважених осіб експлуатанта (аеропорту, агента з обслуговування тощо).

Глава 2. Утрачений або зіпсований квиток

1. У разі втрати або псування квитка (його частини) пасажиром ТОВ «ЯнЕір» ЛТД за клопотанням пасажира може замінити такий квиток (його частину) шляхом видачі дубліката квитка за умови підписання пасажиром угоди про відшкодування ТОВ «ЯнЕір» ЛТД збитків до вартості оригіналу квитка, які зазнало або може зазнати ТОВ «ЯнЕір» ЛТД у зв’язку з використанням оригіналу квитка третьою особою. Якщо пасажир не підписує таку угоду, ТОВ «ЯнЕір» ЛТД, яке видало дублікат квитка, має право вимагати від пасажира сплатити його повну вартість. ТОВ «ЯнЕір» ЛТД має право на стягнення з пасажира плати за послуги з оформлення дубліката квитка у розмірі 100 євро (або еквівалентом в іншій валюті) для міжнародного перевезення та у розмірі 50 євро (або еквівалентом в іншій валюті) для внутрішнього перевезення, якщо втрата або псування не були зумовлені недбальством ТОВ «ЯнЕір» ЛТД (його агента). У разі втрати або псування квитка іншого перевізника дублікат квитка оформлюється тільки за наявності письмової згоди такого перевізника.

2. Дублікат квитка видається тільки на невикористану частину перевезення.

3. ТОВ «ЯнЕір» ЛТД має право відмовити пасажиру у видачі дубліката квитка, якщо:
– пасажир не підписав угоду, передбачену пунктом 1 цієї глави, і відмовився оплатити послуги з оформлення дубліката квитка;
– пасажир вимагає видачі дубліката квитка в аеропорту в день здійснення рейсу, якщо до вильоту рейсу згідно з розкладом менше ніж три години або рейс здійснюється у години, коли офіс ТОВ «ЯнЕір» ЛТД, який повинен надати згоду, не працює.

Глава 3. Заборона передачі квитка

1. Квиток може бути використаний для перевезення лише тієї особи, прізвище та ім’я якої зазначені у квитку.

2. З метою виконання вимог пункту 1 цієї глави перевізник має право вимагати від пасажира ідентифікувати себе.

Глава 4. Строк чинності квитка

1. Строк чинності квитка включає в себе:
– загальний строк чинності квитка;
– строк чинності для перевезення.

2. Загальний строк чинності квитка дає право пасажиру використати квиток для всіх операцій, передбачених цими Правилами, у тому числі для отримання місця на визначені рейс і дату, повернення вартості повністю або частково не використаного перевезення та інших розрахунків, що встановлені цими Правилами або правилами перевізника ТОВ «ЯнЕір» ЛТД.

3. Загальний строк чинності квитка охоплює період часу від моменту видачі квитка і до закінчення строку, який передбачений для отримання коштів за невикористаний квиток правилами застосування тарифів ТОВ «ЯнЕір» ЛТД.

4. Квиток з гарантованою датою вильоту дає право на перевезення пасажира та його багажу від зазначеного в ньому початкового аеропорту, аеропорту трансферу, зупинки або аеропорту зворотного перевезення тільки в день і рейсом, які зазначені у квитку.

5. Квиток з відкритою датою дає право на перевезення з відповідного аеропорту тільки після здійснення бронювання та внесення до квитка ТОВ «ЯнЕір» ЛТД або уповноваженою ним особою дати вильоту та номера рейсу.

6. Квиток, виданий за нормальним тарифом, чинний для перевезення протягом одного року з дати початку перевезення, якщо частина квитка використана, або з дати його видачі – якщо не використаний весь квиток.

7. Квиток, виданий за спеціальним тарифом, чинний для перевезення лише до дати, визначеної у квитку, і на умовах, установлених правилами застосування тарифів ТОВ «ЯнЕір» ЛТД.

Глава 5. Продовження строку чинності квитка

1. Строк чинності квитка незалежно від виду застосованого тарифу продовжується, якщо перевізник:
– не може надати місце на рейс, на який пасажир має підтверджене бронювання;
– скасовує рейс, на який пасажир має підтверджене бронювання;
– пропустить узгоджене місце зупинки;
– не виконає рейс у розумні строки понад час відправлення рейсу, який зазначений у квитку;
– своїми діями призведе до того, що пасажир не встигне на пересадку на інший стикувальний рейс, на який пасажир має підтверджене бронювання і який зазначений у тому самому квитку, де зазначено й попередній рейс;
– не може надати обслуговування відповідно до оплаченого класу обслуговування; у такому випадку в разі згоди пасажира на подальше перевезення строк чинності його квитка має бути продовжено на час до виконання першого рейсу, на якому є місце для такого пасажира в оплаченому класі обслуговування;
– а також у разі хвороби пасажира або члена його родини, що подорожує разом з ним на повітряному судні, за умови пред’явлення відповідної довідки закладу охорони здоров’я.

2. Якщо пасажир після початку подорожі не може її продовжити протягом строку чинності квитка для перевезення у зв’язку із хворобою чи іншими обставинами, перевізник може продовжити строк чинності такого квитка до часу, коли пасажир зможе продовжити подорож, або до першого рейсу перевізника, на якому є місце в оплаченому класі обслуговування, після такої дати і з місця, де подорож була перервана. Факт хвороби чи інших обставин має підтверджуватися відповідною довідкою закладу охорони здоров’я. У такому випадку перевізник також може продовжити строк чинності квитків осіб, які супроводжують такого пасажира.

3. У разі смерті дружини (чоловіка) або члена сім’ї пасажира, який не розпочав подорож, або в разі смерті пасажира на маршруті особам, що супроводжують такого пасажира, може бути продовжено строк чинності квитків, а також збільшено строк мінімального перебування у пункті події. Продовження строку чинності квитків має здійснюватися після одержання належним чином оформленого свідоцтва про смерть і на період, що не перевищує 45 днів з дати смерті пасажира. При застосуванні цих Правил членами сім’ї фізичної особи вважаються її батьки та батьки її чоловіка або дружини, її чоловік або дружина, діти як такої фізичної особи, так і її чоловіка або дружини, у тому числі усиновлені ними діти, опікуни, баба, дід, рідні брати, сестри, онуки та інші утриманці, визнані згідно із законом. Також ТОВ «ЯнЕір» ЛТД може розширити перелік осіб, що належать до членів сім’ї померлого пасажира (детальну інформацію можна дізнатися у ТОВ «ЯнЕір» ЛТД або у особи, уповноваженої ТОВ «ЯнЕір» ЛТД).

Глава 6. Послідовність польотних купонів

1. Перевізник приймає польотні купони лише послідовно, починаючи з першого аеропорту відправлення, визначеного у квитку.

2. Квиток, у якому пасажиром порушено послідовність використання польотних купонів, визнається недійсним, якщо це не сталося з вини перевізника чи його уповноваженого агента (з продажу та/або обслуговування).

3. Пасажирський купон і всі невикористані польотні купони, які раніше не було повернуто перевізнику, залишаються у пасажира протягом подорожі і мають бути надані перевізнику на його запит. У разі порушення послідовності використання польотних купонів з вини пасажира перевізник має право відмовити у перевезенні та поверненні вартості невикористаних польотних купонів.

4. Якщо пасажир відмовляється від перевезення на одному із сегментів маршруту, що призводить до порушення використання польотних купонів, і бажає скористатись іншими сегментами маршруту або зворотним рейсом, то пасажир повинен попередити про це перевізника та переоформити квиток.

5. Місце та дата видачі квитка повинні бути зазначені у всіх польотних купонах.

Глава 7. Клас обслуговування

1. ТОВ «ЯнЕір» ЛТД повинно надати пасажиру обслуговування згідно з оплаченим класом обслуговування. ТОВ «ЯнЕір» ЛТД (його агент з продажу) повинно повідомити пасажира під час бронювання та/або оформлення квитка щодо обслуговування, яке надається у відповідному класі.

2. Пасажир приймається до перевезення у класі обслуговування, визначеному в польотному купоні, на дату польоту і відповідний рейс, на який пасажир має підтверджене бронювання.

3. Якщо квиток видається без підтвердженого бронювання (статус бронювання інший ніж «ОК»), місце бронюватиметься на запит пасажира під час реєстрації за умови наявності такого місця в оплаченому класі обслуговування на відповідному рейсі. Якщо для здійснення бронювання замало часу, пасажир може бути прийнятий до перевезення без здійснення бронювання.

4. Перевізник має право як з технічних, так і з комерційних причин підвищити або понизити клас обслуговування. У випадку пониження класу обслуговування перевізник зобов’язаний якомога раніше повідомити про це пасажира та запропонувати відповідну компенсацію з урахуванням положень глави 5 розділу XVІ цих Правил.

Глава 8. Строк і умови пред’явлення квитків з метою повернення сплачених сум.

1. Квиток може бути пред’явлений ТОВ «ЯнЕір» ЛТД для повернення сплачених сум за частково або повністю не використане перевезення, якщо таке повернення дозволяється правилами застосування тарифів:
– до початку перевезення
– протягом усього строку чинності квитка для перевезення
– протягом 30 днів після закінчення строку чинності квитка для перевезення.
ТОВ «ЯнЕір» ЛТД, беручи до уваги обставини, що унеможливили пред’явлення квитка для здійснення операції з повернення коштів, може продовжити цей строк.

2. Повернення сум за невикористані квитки проводиться з дотриманням вимог правил застосування тарифів, встановлених ТОВ «ЯнЕір» ЛТД. Інформацію щодо повернення сум за невикористані квитки можна дізнатися в ТОВ «ЯнЕір» ЛТД або у особи, уповноваженої ТОВ «ЯнЕір» ЛТД.

3. Закінчення зазначеного у пункті 1 цієї глави строку не позбавляє пасажира права на пред’явлення ТОВ «ЯнЕір» ЛТД претензії відповідно до розділу XXVІII цих Правил.

Глава 9. Абревіатури

1. Найменування ТОВ «ЯнЕір» ЛТД може також наводитися у квитку у вигляді коду ТОВ «ЯнЕір» ЛТД: код IATA (YE) або код ICAO (ANR).

2. ТОВ «ЯнЕір» ЛТД (його агент з продажу або агент з обслуговування) повинно довести до відома пасажира під час бронювання (реєстрації) інформацію щодо повного найменування ТОВ «ЯнЕір» ЛТД, яке у квитку наведене у вигляді коду.