XX Поведінка на борту повітряного судна

1. Поведінка пасажира на борту повітряного судна має бути такою, яка за правилами перевізника ТОВ «ЯнЕір» ЛТД не становить небезпеки або не загрожує іншим особам, речам, повітряному судну або його екіпажу. Пасажир не має права заважати екіпажу під час виконання ним своїх службових обов’язків і повинен виконувати вказівки командира повітряного судна та екіпажу щодо гарантування безпеки польоту, повітряного судна та безпечного, ефективного і комфортабельного польоту пасажирів. Пасажир має відмовитися від поведінки, яка може викликати або викликає протест інших пасажирів.

2. З метою забезпечення безпеки польоту ТОВ «ЯнЕір» ЛТД має право заборонити або обмежити використання на борту повітряного судна електронної техніки, мобільних телефонів, переносних комп’ютерів, портативних магнітофонів, портативних радіоприймачів, CD-плеєрів, передавальних пристроїв, у тому числі іграшок з радіоуправлінням, портативних рацій тощо (за винятком приладів штучного слуху та серцевих електрокардіостимуляторів).

3. На борту повітряного судна пасажир не має права бути в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння або під впливом будь-якої іншої речовини, яка може призвести до небезпеки або становити небезпеку для інших пасажирів, речей, повітряного судна або його екіпажу. Вживання будь-яких алкогольних напоїв на борту повітряного судна дозволяється лише у кількості, що пропонується ТОВ «ЯнЕір» ЛТД.

4. Незалежно від дальності польоту забороняється палити на борту повітряного судна ТОВ «ЯнЕір» ЛТД.

5. Якщо пасажир не дотримується положень пунктів 2 – 4 цього розділу, ТОВ «ЯнЕір» ЛТД має право вжити таких заходів, яких вимагатиме ситуація і які ТОВ «ЯнЕір» ЛТД буде вважати необхідними для недопущення такої поведінки. До таких заходів можуть належати обмеження переміщення пасажира повітряним судном, висадка пасажира, відмова в посадці на борт повітряного судна в будь-якому пункті за маршрутом перевезення і передання пасажира місцевим державним органам для вжиття відповідних заходів впливу.

6. Якщо пасажир не дотримується положень цього розділу або діє іншим чином, не виконуючи встановлені ТОВ «ЯнЕір» ЛТД правила, ТОВ «ЯнЕір» ЛТД має право відмовити пасажиру в подальшому перевезенні та застосувати до нього заходи адміністративного і цивільно-правового впливу (притягнути до адміністративної відповідальності, звернутися до суду про відшкодування збитків). ТОВ «ЯнЕір» ЛТД відповідно до положень статей 90, 91 Повітряного кодексу України має право на підтримання встановленого порядку та застосування заходів стримування стосовно правопорушників на борту повітряного судна. Відповідні процедури щодо здійснення заходів стримування розроблені в ТОВ «ЯнЕір» ЛТД.

7. Якщо через заборонену поведінку пасажира ТОВ «ЯнЕір» ЛТД було змушено вчинити певні дії, які потягли за собою додаткові витрати, пасажир зобов’язаний відшкодувати ТОВ «ЯнЕір» ЛТД такі витрати відповідно до чинного законодавства.