II Сфера використання

Глава 1. Загальні умови перевезень.

1. Ці Правила застосовуються до будь-якого міжнародного і внутрішнього перевезення пасажирів або багажу, яке здійснюється повітряним судном за плату або по найму, а також до перевезень повітряним транспортом, що здійснюються ТОВ «ЯнЕір» ЛТД безкоштовно, до/з аеропортів, розташованих на території України.

2. Ці Правила застосовуються до пасажира, який подорожує рейсом (рейсами) згідно з квитком. Визначення експлуатанта ТОВ «ЯнЕір» ЛТД як перевізника на такий рейс є підтвердженням існування договору перевезення на такий рейс між цим перевізником і пасажиром, який зазначений у квитку.

3. Усі перевезення пасажирів і багажу, що зазначені в пункті 1 цієї глави, є об’єктом правил перевізника ТОВ «ЯнЕір» ЛТД, а також тарифних нормативів ТОВ «ЯнЕір» ЛТД чинних на дату видачі квитка (оформлення електронного квитка), а якщо таку дату неможливо визначити – на дату початку перевезення. Під час перевезення пасажирів і багажу використовуються правила, тарифи і збори, що діють на дату оформлення квитка.

4. Ці Правила встановлені ТОВ «ЯнЕір» ЛТД та попередньо погоджені з уповноваженим органом з питань цивільної авіації, які спрямовані на підвищення ефективності та якості перевезення і містять стандарти чи нормативи якості, відповідальності за обслуговування пасажирів, не нижчих за рівень установлених вимог Правилами МІУ. Умови договору на виконання чартерного рейсу з бізнес-метою не повинні суперечити положенням цих Правил та мають включати положення щодо прав пасажирів у разі відмови у перевезенні, скасування чи тривалої затримки рейсу.

5. Ці Правила та правила перевізника ТОВ «ЯнЕір» ЛТД, а також тарифні нормативи ТОВ «ЯнЕір» ЛТД з унесеними до них змінами не можуть бути застосовані до договору перевезення пасажира і багажу без повідомлення про це пасажира після дати видачі квитка, крім випадків, коли це може вимагатися згідно із застосованими законами, наприклад, в частині забезпечення безпеки польотів.

6. Перевезення пасажирів і багажу, стосовно яких неможливо забезпечити відповідність цим Правилам, ТОВ «ЯнЕір» ЛТД має право здійснювати тільки за спеціальних умов, передбачених главою 2 цього розділу.

7. Ці Правила не використовуються під час перевезень пасажирів і багажу, що здійснюються за виключних умов, які не підпадають під звичайні операції та процедури організації перевезень пасажирів та багажу.

Глава 2. Спеціальні умови перевезення.

1. Якщо ТОВ «ЯнЕір» ЛТД доведено, а уповноваженим органом з питань цивільної авіації визнано, що положення цих Правил практично неможливо виконати і що встановлені цими Правилами загальні умови перевезень пасажирів і багажу можуть бути забезпечені за рахунок використання альтернативних засобів, то такий орган може затвердити одиничну операцію або заплановану серію кількох операцій з перевезення пасажирів і багажу за спеціальних умов. Загальний рівень якості та безпеки під час таких перевезень має бути щонайменше еквівалентний рівню, що забезпечувався б під час виконання всіх установлених цими Правилами вимог.

2. Правила перевізника ТОВ «ЯнЕір» ЛТД щодо використання спеціальних тарифів і перевезень окремих категорій пасажирів і багажу також є спеціальними умовами перевезення.