XIV. Розклад руху

1. Регулярні рейси виконуються відповідно до розкладу руху повітряних суден, який складено ТОВ «ЯнЕір» ЛТД, опубліковано в АСБ/ГРС та розміщено на інтернет-сайті ТОВ «ЯнЕір» ЛТД www.yanair.com.ua. За бажанням ТОВ «ЯнЕір» ЛТД може видавати рекламний розклад для інформування населення. ТОВ «ЯнЕір» ЛТД, розміщуючи дані в АСБ/ГРС, гарантує, що розміщена ним чи надана для розміщення в інших автоматизованих системах інформація є точною, достовірною та вичерпною.

2. ТОВ «ЯнЕір» ЛТД не відповідає за помилки й упущення в розкладах руху або інших опублікованих графіках рейсів інших перевізників.

3. Суб’єкти наземного обслуговування та/або експлуатанти аеропортів мають право видавати об’єднаний розклад всіх перевізників, що здійснюють рейси з/до аеропорту.

4. Час відправлення рейсу і тип повітряного судна, що зазначені в розкладі руху або інших опублікованих графіках рейсів ТОВ «ЯнЕір» ЛТД, за винятком часу відправлення, зазначеного у квитку, не гарантуються і не є обов’язковою умовою договору перевезення. ТОВ «ЯнЕір» ЛТД має право змінювати час відправлення рейсу, про що повинно своєчасно поінформувати пасажира.

5. ТОВ «ЯнЕір» ЛТД має право змінювати тип повітряного судна без повідомлення про це пасажира.

6. ТОВ «ЯнЕір» ЛТД або суб’єкти наземного обслуговування (експлуатанти аеропортів) у частині, що стосується цього розділу, мають забезпечити пасажирів в аеропорту візуальною та/або акустичною інформацією щодо:
– часу відправлення та посадки повітряного судна;
– місця, часу початку та закінчення реєстрації на рейс;
– місця, часу початку та закінчення посадки в повітряне судно;
– затримки або скасування рейсу та причини затримки (скасування) рейсу.