XX Поведінка на борту повітряного судна

 

1. Поведінка пасажира на борту повітряного судна має бути такою, яка за правилами перевізника ТОВ «ЯнЕір» ЛТД не становить небезпеки або не загрожує іншим особам, речам, повітряному судну або його екіпажу.

Пасажир не має права заважати екіпажу під час виконання ним своїх службових обов’язків і повинен виконувати вказівки командира повітряного судна та екіпажу щодо гарантування безпеки польоту, повітряного судна та безпечного, ефективного і комфортабельного польоту пасажирів. Пасажир має відмовитися від поведінки, яка може викликати або викликає протест інших пасажирів.

 

2. З метою забезпечення безпеки польоту ТОВ «ЯнЕір» ЛТД має право заборонити або обмежити використання на борту повітряного судна електронної техніки, мобільних телефонів, переносних комп’ютерів, портативних магнітофонів, портативних радіоприймачів, CD-плеєрів, передавальних пристроїв, у тому числі іграшок з радіоуправлінням, портативних рацій тощо (за винятком приладів штучного слуху та серцевих електрокардіостимуляторів).

 

3. На борту повітряного судна пасажир не має права бути в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння або під впливом будь-якої іншої речовини, яка може призвести до небезпеки або становити небезпеку для інших пасажирів, речей, повітряного судна або його екіпажу. Вживання будь-яких алкогольних напоїв на борту повітряного судна дозволяється лише у кількості, що пропонується ТОВ «ЯнЕір» ЛТД.

4. Незалежно від дальності польоту забороняється палити на борту повітряного судна ТОВ «ЯнЕір» ЛТД.

 

5. Якщо пасажир не дотримується положень пунктів 2 – 4 цього розділу, ТОВ «ЯнЕір» ЛТД має право вжити таких заходів, яких вимагатиме ситуація і які ТОВ «ЯнЕір» ЛТД буде вважати необхідними для недопущення такої поведінки. До таких заходів можуть належати обмеження переміщення пасажира повітряним судном, висадка пасажира, відмова в посадці на борт повітряного судна в будь-якому пункті за маршрутом перевезення і передання пасажира місцевим державним органам для вжиття відповідних заходів впливу.

 

6. Якщо пасажир не дотримується положень цього розділу або діє іншим чином, не виконуючи встановлені ТОВ «ЯнЕір» ЛТД правила, ТОВ «ЯнЕір» ЛТД має право відмовити пасажиру в подальшому перевезенні та застосувати до нього заходи адміністративного і цивільно-правового впливу (притягнути до адміністративної відповідальності, звернутися до суду про відшкодування збитків).

ТОВ «ЯнЕір» ЛТД відповідно до положень статей 90, 91 Повітряного кодексу України має право на підтримання встановленого порядку та застосування заходів стримування стосовно правопорушників на борту повітряного судна. Відповідні процедури щодо здійснення заходів стримування розроблені в ТОВ «ЯнЕір» ЛТД.

 

7. Якщо через заборонену поведінку пасажира ТОВ «ЯнЕір» ЛТД було змушено вчинити певні дії, які потягли за собою додаткові витрати, пасажир зобов’язаний відшкодувати ТОВ «ЯнЕір» ЛТД такі витрати відповідно до чинного законодавства

 

 XXI Домовленості перевізників

 

1. Ці Правила поширюються на перевезення, які здійснюються згідно з комерційними угодами між перевізниками (відомі як угоди про «спільне використання кодів» (codesharing), перевезення за угодою «інтерлайн» (interline)), навіть якщо у квитку визначений інший перевізник, ніж той, що фактично здійснює перевезення. Якщо існує будь-яка така комерційна угода, то перевізник (його агент з продажу) має надати пасажиру під час здійснення бронювання перевезення інформацію про те, який перевізник є договірним, а який фактично здійснює перевезення. Під час реєстрації пасажира на рейс ця інформація надається фактичним перевізником або його уповноваженим агентом з обслуговування в аеропорту відправлення.

 

2. Якщо пасажир уклав договір про повітряне перевезення з наданням додаткових оплачених послуг, то за ненадання таких послуг ТОВ «ЯнЕір» ЛТД відповідає перед пасажиром у межах суми, сплаченої за ненадані послуги.

 

3. ТОВ «ЯнЕір» ЛТД не відповідає за послуги з перевезення (перенесення) багажу, надані третіми особами, з якими ТОВ «ЯнЕір» ЛТД не уклало комерційних угод. Якщо ТОВ «ЯнЕір» ЛТД самостійно передбачає та виконує операції з перевезення (перенесення) багажу пасажирів, то ці Правила застосовуються і до таких послуг. Послуги з перевезення (перенесення) багажу, що надаються ТОВ «ЯнЕір» ЛТД додатково, оплачує пасажир.

 

XXII Послідовні перевізники (авіакомпанії)

 

1. Перевезення, яке здійснюватиметься кількома послідовними перевізниками, вважається єдиним перевезенням, якщо з початку перевезення ці перевізники розглядали таку операцію як єдине перевезення і таке перевезення було оформлено складеним квитком.

 

2. У разі здійснення єдиних перевезень кожний перевізник, який приймає до перевезення пасажирів і багаж (вантаж), підпадає під дію цих Правил і розглядається як одна із сторін договору перевезення, оскільки такий договір стосується частини перевезення, що здійснюється під контролем певного перевізника.

 

3. Перевізник, що видав квиток, або перший перевізник, зазначений у квитку чи в складеному квитку, не відповідає за недоліки у перевезенні, що сталися на ділянці (ділянках) перевезення іншого (інших) перевізника (перевізників), у тому числі й у частині затримки в перевезенні пасажира чи багажу.

 

4. У разі знищення, втрати, пошкодження, затримки в перевезенні багажу пасажир має право подати позов до першого чи останнього перевізника, а також до перевізника, який виконував перевезення, під час якого сталися знищення, втрата, пошкодження, затримка в перевезенні.

 

5. Якщо неможливо визначити перевізника, який здійснював перевезення, під час якого сталися знищення, втрата, пошкодження, затримка в перевезенні багажу, то відповідатимуть перед пасажиром перевізники, які брали участь у перевезенні, – усі разом чи кожний окремо, у межах вини кожного з них.

 

XXIII. Змішані перевезення

 

1. Період часу повітряного перевезення не включає будь-які перевезення наземними, морськими (річковими) видами транспорту, що здійснені поза зоною аеропорту. Однак, якщо таке перевезення здійснюється на виконання договору перевезення з метою посадки, висадки, завантаження, видачі, перевантаження, будь-яка шкода, до доведення протилежного, вважається наслідком події, що мала місце у період часу повітряного перевезення. Якщо без згоди пасажира, ТОВ «ЯнЕір» ЛТД повністю або частково замінює перевезення, яке за договором сторін має бути здійснено повітряним транспортом, на перевезення будь-яким іншим видом транспорту, таке перевезення іншим видом транспорту вважається перевезенням, що здійснено у період часу повітряного перевезення.

 

2. У разі змішаних перевезень, що здійснюються частково повітряним і частково будь-яким іншим видом транспорту, положення цих Правил з урахуванням пункту 1 цього розділу застосовуватимуться лише до повітряного перевезення.

 

3. Будь-яке положення цих Правил не забороняє сторонам у разі змішаних перевезень включити у квиток положення, що стосуються перевезень іншими видами транспорту, за умови, що положення цих Правил застосовуватимуться лише до повітряних перевезень.

 

4. Перевезення іншими видами транспорту з урахуванням пункту 1 цього розділу буде пропонуватися ТОВ «ЯнЕір» ЛТД лише як агентом такого іншого перевізника, навіть якщо у квитку таке перевезення буде зазначено під кодом ТОВ «ЯнЕір» ЛТД.

 

Відповідальність ТОВ «ЯнЕір» ЛТД за будь-яке неналежне перевезення пасажира, знищення, втрату, пошкодження, затримку в перевезенні багажу, які сталися у період перевезення такими іншими видами транспорту, обмежуватиметься сумою, сплаченою пасажиром за таке перевезення.

 

XXIV Повітряне перевезення, що виконується особою (авіакомпанією, туристичним оператором) як фактичний перевізник і як перевізник за договором

 

1. Положення цього розділу застосовуються тоді, коли особа (далі – перевізник за договором) як основна сторона укладає договір перевезення з пасажиром або з особою, яка діє від імені пасажира, а інша особа (далі – фактичний перевізник) як уповноважений перевізник за договором здійснює все перевезення або його частину, але не є стосовно такої частини послідовним перевізником у розумінні розділу XXIІ цих Правил.

 

2. У разі здійснення перевезень, передбачених пунктом 1 цього розділу, перевізник за договором підпадає під дію цих Правил відносно всього перевезення, а фактичний перевізник – лише відносно того перевезення, що він здійснює.

 

3. Розмір відповідальності фактичного перевізника і перевізника за договором обмежений нормами, встановленими цими Правилами

 

XXV Чартерні перевезення

 

1. Виконання чартерних рейсів регламентується відповідними авіаційними правилами України. У разі виконання чартерних рейсів, ТОВ «ЯнЕір» ЛТД під час укладання угоди із замовником про виконання чартерних рейсів повинно передбачити надання послуг та відшкодування, що передбачені цими Правилами.

Квитки на чартерні рейси не дійсні до моменту сплати перевізнику, що фактично виконує рейс, вартості виконання чартерного рейсу.

Повернення сум та підтвердження бронювання здійснюються відповідно до умов укладеного між ТОВ «ЯнЕір» ЛТД та замовником рейсу договору.

 

2. Квитки на чартерні рейси є дійсними тільки на перевезення у дати і на рейси, які зазначені у квитках. Залежно від наявності вільних місць замовник чартерного рейсу може змінити дати вильоту та повернення рейсу за умови, що такі зміни погоджені замовником рейсу (туроператором – перевізником за договором) з пасажирами та фактичним перевізником (виконавцем рейсу).

 

3. Квитки на чартерні рейси передбачають обмеження (або виключають) права пасажира змінити або анулювати бронювання. Квитки на чартерні рейси, згідно з якими оплачено туристичну подорож з оплатою всіх послуг (переліт в прямому і зворотному напрямках, трансфер, проживання у готелі, харчування), можуть передбачати додаткові умови і обмеження, встановлені перевізником за договором для подорожі, який включає усі обмеження.

 

4. До чартерного перевезення не застосовуються положення, зазначені в главах 4, 5 розділу IV, розділах V, VI, главах 1, 4 розділу VII, розділі ХIХ цих Правил.

 

 

 

ПРАВИЛА ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА

ПРАВИЛА ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА

ПВППиБ - XX Поведінка на борту повітряного судна..... - XXVI Адміністративні формальності

© 2013 YANAIR при поддержке Allrise. Все права защищены.